Nasza oferta:

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
  • prowadzenie ewidencji przychodów,
  • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
  • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
  • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT,
  • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, VAT, VAT-UE,
  • sporządzanie deklaracji rocznych,
  • na życzenie Klienta, przechowywanie dokumentacji, księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
  • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych;
  • reprezentacja Klienta przed urzędami.
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW
  • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • Sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
  • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT,
  • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, VAT, VAT-UE,
  • sporządzanie deklaracji rocznych,
  • na życzenie Klienta, przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
  • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych,
  • reprezentacja Klienta przed urzędami,
  • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, unijne),
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS
KSIĘGI HANDLOWE
  • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
  • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
  • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT, PIT i CIT,
  • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT, VAT-UE,
  • sporządzanie deklaracji rocznych,
  • bieżąca kontrola zobowiązań i należności związana z uzgadnianiem salda,
  • przygotowanie dokumentów dotyczących potwierdzeń sald kontrahentów,
  • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego ( bilans oraz rachunek zysków i strat),
  • opracowanie polityki rachunkowości;
  • na życzenie Klienta, przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
  • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych,
  • Reprezentacja Klienta przed urzędami,
  • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, unijne),
KADRY I PŁACE
  • przygotowywanie dokumentów związanych z umową o pracę oraz umowami cywilno- prawnymi, tj. umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, lista płac, lista wypłat z tytułu umów zleceń/ o dzieło,
  • bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej,
  • ewidencjonowanie wynagrodzeń oraz zwolnień lekarskich, ustalanie wymiaru urlopów,
  • rejestracja firmy i pracowników w ZUS,
  • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS i US,
  • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców,
USŁUGI DODATKOWE
  • pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej i przy zakładaniu spółek,
  • prowadzenie ewidencji VAT dla rolników
  • wyprowadzanie zaległości podatkowych,
  • sporządzanie rocznych deklaracji PIT dla osoby fizycznej,
  • aktualizacja KRS, REGON, NIP

Skorzystaj z naszego doświadczenia!

Serdecznie zapraszamy do współpracy firmy z całego powiatu białostockiego.
Zapewniamy profesjonalną i niedrogą obsługę księgową.
Bezpłatne konsultacje
Bezpłatne konsultacje